Ethi.co'ya Hoşgeldiniz!
Etik ihlali bildirimlerinizi aşağıdaki butona tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Hangi Durumları Bildirebilirsiniz?

- Şirket Etik İlkelerine Uymama
- Evrakta Sahtecilik
- Çıkar Çatışması
- Rüşvet ve Yolsuzluk
- Psikolojik Baskı (Mobbing)
- Şirket İmajına Aykırı Sosyal Medya Kullanımı
- Kurum İçi Bilgilerin Ticareti
- Şirket ve Marka İtibarına Zarar Verici Durumlar